Οδηγίες ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω σταθερού/κινητού υπολογιστή

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (Android)

Οδηγίες σύνδεσης σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (iOS)

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού της Zoom για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη

Οδηγίες χρήσης δοκιμαστικού δωματίου - Demo Room

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες διαχείρισης τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες αναζήτησης κι επεξεργασίας τηλεδιασκέψεων από Συντονιστές

Οδηγίες δημιουργίας Συντονιστών και Χρηστών

Οδηγίες για χρήση εργαλείων τεχνικής υποστήριξης χρηστών από Συντονιστές

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιάσκεψης και σύνδεσης σε αυτή με το κλειδί αυξημένης διαχείρισης – Host Key

Έντυπο αιτήματος άσκησης δικαιώματος