Ενεργοποίηση και διαχείριση λογαριασμού

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω σταθερού/κινητού υπολογιστή

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (Android)

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας (iOS)

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη ως Guest

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού της Zoom για σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη

Δοκιμαστικό δωμάτιο (Demo Room)

Δημιουργία τηλεδιασκέψεων

Διαχείριση τηλεδιασκέψεων

Αναζήτηση και επεξεργασία τηλεδιασκέψεων

Δημιουργία άλλων Συντονιστών και Ομάδων Χρηστών

Διαχείριση Οργανικών Μονάδων από Συντονιστές Φορέα

Χρήση εργαλείων τεχνικής υποστήριξης χρηστών

Σύνδεση σε τηλεδιάσκεψη με το κλειδί αυξημένης διαχείρισης – Host Key

Οδηγίες δημιουργίας τηλεδιασκέψεων με ζωντανή μετάδοση (live streaming)

Οδηγίες δημιουργίας και χρήσης τηλεψηφοφοριών σε μία τηλεδιάσκεψη

Έντυπο αιτήματος άσκησης δικαιώματος