Πολιτική Cookies

1. Σκοπός της πολιτικής των cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογίες που ονομάζονται «cookies». Με την πλοήγηση ενός χρήστη στην ιστοσελίδα, τα «cookies» που περιγράφονται παρακάτω, δημιουργούνται και εγκαθίστανται στον περιηγητή του χρήστη. Η δημιουργία και χρήση αυτών των «cookies» είναι απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία των ιστοσελίδων της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

  • «Cookie» ή «Cookies»: Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή ενός οργανισμού και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα «cookies» δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στα αρχεία «cookies» που δημιουργούνται από άλλους δικτυακούς τόπους, και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας.
  • Τα «μόνιμα cookies» (persistent cookies) τα οποία παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας.
  • «Cookies περιόδου λειτουργίας» (session cookies) τα οποία διαγράφονται αυτόματα έπειτα από κάθε επίσκεψη, ή μετά τη λήξη του μέγιστου χρόνου συνεδρίας. Για τις ιστοσελίδες της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, ο μέγιστος χρόνος συνεδρίας είναι δύο (2) ώρες.
  • «Cookies τρίτου μέρους» (third parties cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες που ενσωματώνονται εντός της δικής μας ή στις οποίες συνδεόμαστε.

2. Ποια «cookies» τοποθετούνται στη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας;

Όταν αποκτάτε πρόσβαση και/ή χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, τοποθετούμε ένα ή περισσότερα «cookies» στη συσκευή σας για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ. Οι ιστοσελίδες της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr δεν κάνουν χρήση «Cookies τρίτου μέρους».

Ο παρακάτω πίνακας και οι πληροφορίες καθορίζουν τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ιστοσελίδα:

Τύπος Cookie Πάροχος Cookie Ονομασία Cookie Cookie τρίτου μέρους Μόνιμα ή περιόδου λειτουργίας Cookie Σκοπός των Cookie
Session cookie epresence.gov.gr laravel_session
epresence_session
OXI Περιόδου λειτουργίας Ταυτοποίηση χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησης
XSRF token epresence.gov.gr XSRF-TOKEN OXI Περιόδου λειτουργίας Προστασία από κακόβουλο κώδικα
socket.io cookie epresence.gov.gr io ΟΧΙ Περιόδου λειτουργίας Επικοινωνία μέσω websockets για δυναμική ενημέρωση σελίδων χωρίς να απαιτείται επαναφόρτωση σελίδας
Ενημέρωση για χρήση cookies epresence.gov.gr ePresence_cookie_consent OXI Μόνιμο Βεβαιώνει ότι ενημερωθήκατε για την πολιτική Cookies
Λήψη ανακοινώσεων epresence.gov.gr dont_show_* OXI Μόνιμο Δεν εμφανίζει ξανά ανακοινώσεις που έχουν αναγνωστεί

3. Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα Cookies στη συσκευή σας;

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα Cookie θα αποθηκευτεί στη συσκευή περιήγησής σας εξαρτάται από το αν πρόκειται για cookie "Μόνιμο" ή "περιόδου λειτουργίας". Τα Cookie περιόδου λειτουργίας θα αποθηκευτούν σε μια συσκευή μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή μέχρι τη λήξη του μέγιστου χρόνου συνεδρίας (2 ώρες). Τα «μόνιμα cookies» παραμένουν στη συσκευή αφού ολοκληρώσετε την περιήγησή σας μέχρι να λήξουν (5 χρόνια μετά την ενεργοποίησή τους) ή μέχρι να τα διαγράψετε.

4. Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας;

Εφόσον χρησιμοποιείτε την υπηρεσία e:Presence.gov.gr, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Cookies που αναφέρονται παραπάνω, καθώς η χρήση τους είναι απολύτως απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας και για την ασφαλή περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία e:Presence.gov.gr και επιθυμείτε την διαγραφή των μόνιμων Cookies που αναφέρονται παραπάνω, ακολουθήστε τις οδηγίες για διαγραφή Cookies του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, κλπ.).