Δεν επιτρέπεται να συνδεθείτε σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συντονιστή της. Τα στοιχεία του (όνομα, μέιλ, τηλέφωνο) θα τα βρείτε μέσα στο μέιλ πρόσκλησης. Προσοχή: Σε περίπτωση που σας κάλεσαν ως guest κι εσείς τελικά δημιουργήσατε λογαριασμό χρήστη στην υπηρεσία μας, το guest link δεν θα ισχύει! Σε αυτή την περίπτωση, για να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στην υπηρεσία μας με τα taxisnet στοιχεία σας και να πάτε στη σελίδα Τηλεδιασκέψεις να πατήσετε το πράσινο κουμπί Σύνδεση, ακριβώς την ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης.
You are not allowed to connect to this conference. For more information please contact the moderator of this teleconference. Their details (name, email, phone) can be found inside the invitation email.